wz

:: NOVINKY ::.
.:: NAŠI PSI ::.
ZHASUR
GRAND CH Calif VARORUD
INTER CH Eliash VARORUD
MULTI CH Frayer VARORUD
Janek El - Zhadygay VARORUD
.:: NAŠE FENY ::.
Gajane Baronas
CEW Janga Baronas
Jura Akmenu Gele
CH Agaja VARORUD
Gyulia VARORUD
JCEW Gusmigull VARORUD
Holly VARORUD
Iyulia VARORUD
Janga El - Zhadygay VARORUD
.:: ŠTÌÒATA ::.
.:: ODCHOVY ::.
.:: POTOMCI PSÙ ::.
.:: ŠAMPIONI VARORUD ::.
.:: VÝSTAVY ::.
.:: NAŠE VETERÁNKY ::.
CH Mascha Cara Ri-Vì-Gu
Alagar Gez iz Zvezdnogo klana
Garma Akmenu Gele
.:: HOBBY PSI ::.
Nuraj Bek Ri-Vì-Gu
JCH Bandith VARORUD
Dagkush VARORUD
MJCH El - Sabur VARORUD
.:: LINKY ::.
.:: DUHOVÝ MOST ::.
Axan VARORUD
CH MIA & MIA AZHDAR
.:: KONTAKT ::.
Staòková Zuzana
+420 733 113 491
Németh Jan
Ostrava
Czech Republik
jocharim@seznam.cz
skype - jocharim
.:: VZKAZY ::.

[CNW:Counter] 


optimal IE 1024x 768 Copyright © 2016 jocharim

støedoasijský pastevecký pes

chovatelska stanice el-zhadygay varorud - stredoasijsky pastevecky pes

  08. 03. 2017 - Narodila se nám štìòátka!!! 


We have puppies!!!

Father: Ольгино Ленд Зог
(Карадаргай БУМЕР HD A, ED A x Ольгино Ленд Гараджа) - Russia, Saint Petersburg

Mother: Holly El-Zhadygay VARORUD HD A, ED A (JAUNZEMBEK TARZAN HD A, ED A x GAJANE BARONAS HD A, ED A)

   


Více informací: +420 733 113 491, jocharim@seznam.cz
More info:
+420 733 113 491, jocharim@seznam.czodešel KRÁL... left THE KING...

ZHASUR - NOVOSIBIRSK

 19. 01. 2003 - 31. 10. 2016

R. I. P. MY FRIEND...


  19.04. 2016 - OFICIAL RESULTS OF X-RAYS !!! 


 JANGA EL-ZHADYGAY VARORUD
- HD A 0/0, ED A 0/0

    

JANEK EL-ZHADYGAY VARORUD - HD A0/0, ED A 0/0

Støedoasijský pastevecký pes - EL - ZHADYGAY VARORUD   Støedoasijský pastevecký pes - EL - ZHADYGAY VARORUD  Støedoasijský pastevecký pes - EL - ZHADYGAY VARORUD

JANAY EL-ZHADYGAY VARORUD HD A 0/0, ED A 0/0

     16. 01. 2016 - NARODILA SE NÁM ŠTÌNÁTKA!!!  

WE HAVE PUPPIES BY ARYSTAN ALGA BEK-KHAN - KAZACHSTAN & GYULIA VARORUD

WE HAVE 1 BOY & 3 GIRLS
Støedoasijský pastevecký pes EL-ZHADYGAY VARORUD Støedoasijský pastevecký pes EL-ZHADYGAY VARORUD Støedoasijský pastevecký pes EL-ZHADYGAY VARORUD Støedoasijský pastevecký pes EL-ZHADYGAY VARORUD


Více informací - jocharim@seznam.cz, +420 733 113 49106. 04. 2016 - V ESTONSKÉ CHOVATELSKÉ STANICI  FINAZIAT PLÁNUJÍ ŠTÌÒÁTKA PO NAŠEM JENÍKOVI

Støedoasijský pastevecký pes EL-ZHADYGAY VARORUD

http://www.finaziat.fi/ & 
jocharim@seznam.cz, +420 733 113 491

06. 04. 2016 - PØEDSTAVUJEME... WE PRESENTS...

childern //dìti El-Zhadygay Varorud

Støedoasijský pastevecký pes EL-ZHADYGAY VARORUD Støedoasijský pastevecký pes EL-ZHADYGAY VARORUD Støedoasijský pastevecký pes EL-ZHADYGAY VARORUD Støedoasijský pastevecký pes EL-ZHADYGAY VARORUD

Støedoasijský pastevecký pes EL-ZHADYGAY VARORUD Støedoasijský pastevecký pes EL-ZHADYGAY VARORUD Støedoasijský pastevecký pes EL-ZHADYGAY VARORUD

Støedoasijský pastevecký pes EL-ZHADYGAY VARORUD Støedoasijský pastevecký pes EL-ZHADYGAY VARORUD Støedoasijský pastevecký pes EL-ZHADYGAY VARORUD Støedoasijský pastevecký pes EL-ZHADYGAY VARORUD


26. 03. 2016 - INTERNATIONALE DOG SHOW, Luxembourg, Kirchberg

NAYROBI EL-ZHADYGAY VARORUD (ROMANOVSALABAI NAZIR x GYULIA VARORUD) - EXC. 1, CAC, CACIB, BOB!!!

Støedoasijský pastevecký pes EL-ZHADYGAY VARORUD  Støedoasijský pastevecký pes EL-ZHADYGAY VARORUD

Nadìnce a Bibince moc gratulujeme a dìkujme!!!


  13. 01. 20165 - NARODILA SE NÁM ŠTÌNÁTKA!!!   

WE HAVE PUPPIES BY JANEK EL-ZHADYGAY VARORUD & GUSMIGULL VARORUD

WE HAVE 2 BOYS & 2 GIRLS

All puppies are in a new home! Good luck!!!
Støedoasijský pastevecký pes EL-ZHADYGAY VARORUD  Støedoasijský pastevecký pes EL-ZHADYGAY VARORUD Støedoasijský pastevecký pes EL-ZHADYGAY VARORUD Støedoasijský pastevecký pes EL-ZHADYGAY VARORUD

   16 - 17. 01. 2016 - WINNER SHOW NITRA, SLOVAKIA   


NAYROBI EL-ZHADYGAY VARORUD (ROMANOVS ALABAI NAZIR x GYULIA VARORUD - 2x EXC. 3


 


novinky rok 2015

novinky rok 2014

novinky rok 2013

novinky rok 2012

novinky rok 2011

novinky rok 2010

novinky rok 2009

novinky rok 2008

Na tìchto webových stránkách se vyskytují kupírovaná zvíøata . 

Od 1.3.2004 je dle zákona na ochranu zvíøat proti týrání è. 246/1992 v platném znìní, zejména ve znìní zákona è. 77/2004 kupírování uší v Èeské republice zakázáno. 

 

WebZdarma.cz